Softline 76 AD

Profil Sofline 76 AD:

  • Profile Softline 76 AD mają jedną z nieco mniejszych głębokości zabudowy – 76 mm. Jednak to praktycznie nie wpływa na obniżenie ich efektywności energetycznej. Okno z tymi profilami może mieć współczynnik przenikania ciepła Uw na poziomie 0,82 W/m²K przy zastosowaniu pakietu szybowego o Ug=0,5 i ciepłej ramki. Sam profil ma współczynnik przenikania ciepła Uf=1,2 W/m²K.

  • Zamknięty profil ze ściankami zewnętrznymi o grubości 3 mm (z maksymalnym odchyleniem zaledwie +- 0,2 mm), spełnia wymagania normy PN-EN 12608 stawiane profilom najwyższej jakości.

  • Profile Softline 76 AD mają wielokomorową konstrukcję – 5 komór znajduje się w profilu ramy, 5 komór w profilu skrzydła.

  • Złożenie ramy i skrzydła w systemie SOFTLINE 76 AD ma wysokość od 122 mm. Może być jednak inna w przypadku dużych wymiarów konstrukcji, specyficznych wymagań statycznych, szczególnego usytuowania w budynku i wynikającej z nich konieczności doboru odpowiednich profili.

  • Do przeszkleń można używać dwu- i trzyszybowych pakietów. Profile Softline 76 AD pozwalają zamontować pakiety szybowe o grubości od 18 do 48 mm.Dzięki osadzeniu pakietu szybowego w profilu na głębokość 25 mm, jest ograniczone zjawisko roszenia się szyb. Wzrasta też izolacyjność termiczna i odporność okien na włamanie.

  • Profile Softline 76 AD mają układ uszczelek zewnętrznych, dzięki którym okno uzyskuje wysoką izolacyjność termiczną i akustyczną.

  • Do profili Softline 76 AD można zastosować wszystkie dostępne na rynku dobrej jakości okucia, w tym także antywłamaniowe.

  • Profile Softline 76 AD standardowo produkuje się w kolorze białym. Są też dostępne szare, barwione w masie. Profile mogą być okleinowane folią barwioną w jednolitym kolorze, albo odwzorowującą rysunek drewna.

    Można także zamówić aluminiowe osłony, lakierowane proszkowo na dowolny kolor.

 

docVEKA Softline

docKolory UltraMat - Spectral

doc Kolory Veka