System Yawal Fire Block TM 90EI służy do wykonywania przeciwpożarowych ścian o klasie odporności ogniowej EI 120, które są stosowane jako przegrody budowlane zewnętrzne i wewnętrzne. Pozwala na produkcję szerokiej gamy konstrukcji ścian. Umożliwia także wykonywanie konstrukcji ścian współpracujących z drzwiami systemu TM 75EI. Termoizolowane profile systemu składają się z dwóch części aluminiowych, wewnętrznej i zewnętrznej, oddzielonych od siebie taśmami izolacyjnymi. Rolę izolacji w profilach spełniają taśmy z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym o szerokości 46mm. Komory kształtowników aluminiowych wypełnione są wkładami izolacyjnymi, ognioochronnymi. Zalety systemu to: szerokie możliwości zastosowania jako przegrody wewnętrzne i zewnętrzne, materiały sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO), duży wybór rozwiązań konstrukcyjnych ścian działowych współpracujących z drzwiami systemu TM 75EI, wysoka izolacyjność cieplna, zastosowanie wypełnień o grubości do 78mm, możliwość wykonywania ścian wewnętrznych bez odporności ogniowej zgodnie z Aprobatą Techniczną, jako jedyny system na rynku krajowym został wszechstronnie przebadany w ITB.