Program „Czyste Powietrze”

Program Czyste Powietrze to pierwszy ogólnopolski program dający możliwość uzyskania dofinansowania na ocieplenie domów jednorodzinnych. Dotacje w wysokości do 135 tys. zł przyznawane są nie tylko na ocieplenie budynków i wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła, ale także na nowe okna i drzwi.

W naszej ofercie posiadamy systemy okien Veka Softline 82 oraz Decco 82, które w pełni spełniają warunki programu oraz pozwalają na uzyskanie dofinansowania.

Program „Czyste powietrze” - cel

Program Czyste Powietrze ma na celu poprawę jakości powietrza i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. Budżet programu wynosi 103 miliardy złotych. Wnioski o dofinansowanie składać można będzie do 31.12.2027 r., a wydatkowanie środków zakładane jest do 30.09.2029 r.

Ma on za zadanie poprawić efektywność energetyczną poprzez zmianę sposobu ogrzewania na bardziej ekologiczne oraz poprzez termoizolację. Program obejmuje działania modernizacyjne dotyczące jednorodzinnych budynków mieszkalnych – wolnostojących albo w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej. Obejmuje on prace w budynkach oddanych.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do dofinansowania kwalifikują się następujące koszty:

  • Wymiana kotła na paliwo stałe – na ekologiczne źródło ciepła;
  • Ocieplenie przegród budowlanych budynku;
  • Wymianę stolarki okiennej, drzwiowej, bramy garażowej;
  • Wymianę instalacji CO i CWU;
  • Wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (tzw. rekuperacji);
  • Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej;
  • Zakup audytu energetycznego, dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Więcej istotnych informacji na temat systemu mogą Państwo znaleźć na stronie rządowej