Montaż ciepły

Tak zwany montaż „ciepły” nazywany zamiennie również montażem szczelnym lub warstwowym.

Warstwowy montaż okien polega na wykorzystaniu nie jednej warstwy termoizolacyjnej, lecz aż trzech – dwóch taśm (paroprzepuszczalnej i paroszczelnej) oraz pianki poliuretanowej, przy jednoczesnym zastosowaniu kotew lub dybli montażowych. Pozwala to na precyzyjne uszczelnienie okna z ościeżem, a także zachowanie wyższej izolacyjności termicznej i akustycznej. W montażu „ciepłym”/warstwowym, każda warstwa spełnia inną funkcję.

Właściwe usytuowanie okna w ościeżnicy zapobiega powstawaniu mostków cieplnych. Jednak osadzanie okien w murze jest zależne od typu ścian w budynku.

W przypadku ściany jednowarstwowej lub warstwowej okno umieszcza się w otworze – w połowie grubości ściany lub w strefie termoizolacji. Jest to tzw. ciepły montaż okna w otworze. W tej metodzie okno osadza się w ościeżu, a następnie montuje przy użyciu kotew i dybli. Powstałą szczelinę wypełnia się warstwami izolacyjnymi w celu połączenia okna z ościeżem.

Na montaż „ciepły” składają się następujące elementy:

  • Taśma paroprzepuszczalna, która stanowi uszczelnienie zewnętrzne. Jej zadaniem jest zablokowanie możliwości przenikania wilgoci z zewnątrz w piankę poliuretanową, która z kolie na skutek zawilgocenia mogłaby ulec degradacji. Skutecznie to chroni także przed przenikaniem wilgoci z zewnątrz, a także przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak: wiatr, deszcz czy słońce. Taśma powinna być paroprzepuszczalna, gdyż umożliwia to odparowanie wody w przypadku nieszczelności zewnętrznej.
  • Taśma paroizolacyjna, uniemożliwia przenikanie pary wodnej i wilgoci z wnętrza domu w piankę poliuretanową. Jest ona uszczelnieniem wewnętrznym.
  • Pianka poliuretanowa, stanowi warstwę środkową, umieszczaną pomiędzy ościeżem a ościeżnicą okienną lub drzwiową. Jej głównym zadaniem jest izolacja termiczna i akustyczna.

Jedną z najważniejszych kwestii od których zależy jakość połączenia okna z ościeżem jest właściwe przygotowanie otworu okiennego/drzwiowego. W tym celu, wymiary ramy okiennej powinny być o 10 do 20 mm mniejsze od ościeża, by zachować tzw. luz montażowy.

Otwór powinien być dokładnie oczyszczony z wszelkiego pyłu i gruzu oraz wszelkich nierówności a także odpowiednio zagruntowany preparatem gruntującym umożliwiającym właściwą adhezję taśmy izolacyjnej do podłoża, co jest gwarancją dobrej jakości wykonania połączenia i właściwej szczelności montażu.

Dzięki zastosowaniu techniki ciepłego montażu okien minimalizujemy ryzyko powstawania mostków termicznych, czyli miejsc o gorszej izolacji poprzez które może uciekać ciepło. Jeśli mostki termiczne występują na styku okna z murem, może dochodzić do okresowego przemarzania ścian, zbierania się wilgoci, a nawet pojawienia się jakże szkodliwej dla zdrowia pleśni.

Chociaż ciepły montaż stolarki zajmuje znacznie więcej czasu i jest on dwukrotnie droższy od montażu standardowego. Jednak biorąc pod uwagę późniejsze oszczędności na docieplaniu domu, jest to inwestycja jak najbardziej opłacalna.

Według testów wykonanych przez ekspertów, okna zamontowane przy użyciu ciepłego montażu są o 75 procent szczelniejsze od okien montowanych metodą standardową. Jest to zatem rozwiązanie bardziej energooszczędne i pozwala w przyszłości znacząco ograniczyć wydatki związane z eksploatacją domu.

Montaż ciepły schemat