Projekty unijne

fundusze unijne

Korzystamy z dotacji unijnych, skierowanych do przedsiębiorstw produkcyjnych. Zależy nam na wdrażaniu innowacyjnych technologii i szeroko pojętej ochronie środowiska. Wszystkie pozyskane środki inwestujemy w rozwój firmy, szczególnie chcemy polepszyć parametry okien i drzwi, a tym samym obniżyć koszty gospodarstw domowych, instytucji publicznych i przemysłowych. Stawiamy na poprawienie wskaźników termicznych, akustycznych oraz użytkowych.

KARO ROMANOWSKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Augustowie  informuje, że zawarł umowę nr UDA-RPPD.01.03.00-20-0349/20-00 na realizację projektu pn.

Wdrożenie produkcji nowych okien ze wzmocnieniami kompozytowymi na bazie polimerów w firmie KARO Romanowski Spółka Jawna „, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

Opis projektu: Realizacja projektu związana jest z utworzeniem przez firmę KARO Romanowski spółka jawna nowego zakładu produkcyjnego, w którym wdrożona  zostanie nowa innowacyjna konstrukcja w postaci okna wzmacnianego, alternatywnie do wzmocnień stalowych, konstrukcjami tworzywowymi oraz wypełnianego specjalnymi wkładkami termiczno-akustycznymi w celu ogólnej poprawy właściwości użytkowych okien, ale również ich termoizolacyjności i dźwiękochłonności. W tym celu projekt zakłada przeprowadzenie działań inwestycyjnych związanych z:

  1. a) budową nowej hali produkcyjnej w miejscowości Augustów,
  2. b) zakupem kompletu najnowocześniejszych urządzeń na świecie do zautomatyzowanej produkcji okien

Inwestycja związana jest bezpośrednio z wdrożeniem przez Wnioskodawcę zakończonych prac B+R we współpracy z Instytutem Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej poprzez wprowadzenie na rynek nowego produktu w postaci okna z tworzywa sztucznego o polepszonych parametrach termicznych i akustycznych

Projekt zakłada wdrożenie innowacji procesowej i produktowej.

Beneficjent: KARO ROMANOWSKI SPÓŁKA JAWNA

województwo: podlaskie

miasto:  Augustów

Wartość projektu: 16.238.029,50 PLN.

Współfinansowanie z Unii Europejskiej: 6.000.000,00 PLN.

 

 

budowa hali

budowa hali 2