Montaż drzwi i okien

Montaż stolarki okienno-drzwiowej w budynkach bez względu na ich przeznaczenie jest procesem nieco bardziej złożonym, aniżeli mogłoby się wydawać osobom nie zaznajomionym z tematem.

Temat na pozór prosty, przy niewłaściwej egzekucji montażu skutkuje szeregiem reklamacji zgłaszanych do producentów stolarki. W większości przypadków przyczyną niezadowolenia klientów okazuje się nie jakość okna lub drzwi, ale błędy montażowe popełnione przez wykonawców.

Dobry montaż okien, drzwi czy też bram wymaga profesjonalnych, wykwalifikowanych fachowców. Dostępne obecnie na rynku, nowoczesne produkty stolarki okiennej i drzwiowej powinny być instalowane przy użyciu odpowiednich technik, do czego niezbędna jest wiedza i doświadczenie.

Poniżej przedstawiamy główne zasady montażu okien, drzwi wejściowych oraz bram, aby stolarka zapewniła szczelność termiczną:

  • Pierwszym etapem prac montażowych, jest poprawne przygotowanie otworu okiennego/drzwiowego. Wymiary takiego otworu powinny odpowiadać wymiarom ramy okiennej, z uwzględnieniem kilkunastomilimetrowych luzów montażowych, które umożliwiają właściwe wypełnienie pianą montażową miejsca pomiędzy ościeżnicą a ościeżem oraz zapewniają przestrzeń niezbędną do kompensaty naprężeń powstających na skutek zmian temperatury.
  • Szerokość szczeliny montażowej pomiędzy ramą okna a ościeżem zależy od długości ościeżnicy i materiału, z jakiego jest wykonana. Na przykład dla okna z białego PVC o długości od 1,5 m do 2,5 m – szczelina montażowa powinna wynosić min. 15 mm, natomiast dla okna z kolorowego PVC 20 mm.
  • W przypadku ścian z pustaków ceramicznych, przy zastosowaniu szczelnego/ciepłego montażu, powierzchnia ościeża powinna być płaska, bez otworów i kanalików, co umożliwi szczelne przyklejenie folii lub taśm uszczelniających, dlatego dodatkowo otwór winien być czysty i zagruntowany właściwym preparatem gruntującym, a jego powierzchnia dobrze związana i jednorodna.
  • Do ramy okiennej – jeszcze przed wstawieniem jej w przygotowaną wnękę – przykleja się samoprzylepne taśmy – od zewnątrz paroprzepuszczalną – od strony wnętrza domu – paroizolacyjną. Ważne, aby taśmy były dobrze dociśnięte do ościeżnic.
  • Do muru z cegły silikatowej, z betonu, do muru z cegły pełnej, cegły dziurawki, pustaków ceramicznych i cementowych, gazobetonu, kamienia naturalnego ościeżnice okienne/drzwiowe montuje się na dyble. Śruby mogą być używane do mocowania ram w ościeżach z betonu, cegły pełnej, cegły silikatowej, dziurawki, betonu lekkiego, drewna. Kotwy budowlane stosowane są natomiast wszędzie tam, gdzie odstęp ościeżnicy jest zbyt duży do stosowania dybli.
  • Kolejnym krokiem w przypadku na przykład montażu „ciepłego”, to szczelne doklejenie taśmy zewnętrznej do muru i dokładne wypełnienie przestrzeni pomiędzy ościeżnicą a ścianą pianą montażową. Nanosi się ją od dołu do góry. Po stwardnieniu uszczelniacza odcina się jego ewentualny nadmiar i zabezpiecza go od wewnątrz budynku, precyzyjnie przyklejając do muru taśmę paroszczelną.
  • Na koniec przystępuje się do wykańczania otworu okiennego.

UWAGA:
- W związku z szybkim procesem utleniania się piany poliuretanowej pod wpływem oddziaływania promieniowania UV, przy dłuższych przerwach pomiędzy montażem stolarki okiennej lub drzwiowej a wykończeniem muru(okres dłuższy niż 30 dni), zaleca się zabezpieczenie piany poliuretanowej przed wpływem powyższego promieniowania.

Nasza firma Karo Romanowski Sp. j.w. stosuje i poleca następujące metody montażu okien i drzwi (zarówno PCV jak i ALU)

  • Montaż STANDARD - na kotwy montażowe wraz z obwodowym uszczelniem pianą poliuretanową nisko rozprężną ,
  • Montaż „CIEPŁY” – z użyciem profili termicznych parapetowych lub/i podwalinowych wraz z obustronna taśmą izolacyjną,
  • Montaż CBM („CIEPŁA BELKA MONTAŻOWA”) – montaż w warstwie ocieplenia