Montaż standard

Zwany również w środowisku budowlanym pod potoczną nazwą montażu „na pianę”. Jest to metoda montażu z zastosowaniem kotew montażowych lub dybli kotwiących a następnie uszczelnieniem pianą poliuretanową nisko rozprężną wokół obwodu okna.

Polega on na pierwotnej stabilizacji ramy okiennej przy pomocy klinów montażowych, następnie zakotwieniu w konstrukcji ściany (mur ceglany, ściana z pustaka, bloczków ceramicznych, bala itp.)

Kolejnym krokiem jest uszczelnienie przestrzeni pomiędzy konstrukcją otworu okiennego a ramą okienną nisko rozprężeniową i elastyczną pianą poliuretanową po obwodzie okna/drzwi. Jej głównym zadaniem jest izolacja termiczna i akustyczna pomieszczenia.

Po odpowiednim stwardnieniu piany poliuretanowej, jej nadmiar odcina się w płaszczyźnie z ramą okienną.

Standardowy montaż okien to rozwiązanie pozwala na szybkie i łatwe zamontowanie stolarki okiennej, jednak ma pewne minusy.

Choć pianka poliuretanowa dobrze spełnia swoje zadanie we właściwej izolacji akustycznej i termicznej, to nie jest całkowicie odporna na agresywne działanie wilgoci. Zawilgocona pianka będzie przemarzać, co z kolei będzie prowadzić do jej degradacji. Wówczas między oknem a murem powstają mostki cieplne, które powodują uciekanie ciepła z domu.

Jest to metoda najtańsza i najczęściej stosowana w budownictwie zwłaszcza kubaturowym. Niestety nie gwarantuje ona zminimalizowania mostków termicznych.

Ku zadowoleniu ekspertów budowlanych, w ostatnich latach zauważa się wzrastający trend do stosowania montażu szczelniejszego od powyższego, głównie w budownictwie jednorodzinnym.

Mocowanie schemat