Softline 76 AD

 

Uw 0,82 W/m2K  |  5 komór | 76 mm szerokości | 2 uszczelki | pakiety szybowe 18 – 48 mm

 

Cechy charakterystyczne profilu:

  • Wymiary - jedna z nieco mniejszych głębokości zabudowy – 76 mm, co nie wpływa jednakże na obniżenie efektywności energetycznej profilu. Okno z tymi profilami może mieć współczynnik przenikania ciepła Uw na poziomie 0,82 W/m²K przy zastosowaniu pakietu szybowego o Ug=0,5 i ciepłej ramki. Sam profil ma współczynnik przenikania ciepła Uf=1,2 W/m²K.
  • Normy - zamknięty profil ze ściankami zewnętrznymi o grubości 3 mm (z maksymalnym odchyleniem zaledwie +- 0,2 mm), spełnia wymagania normy PN-EN 12608 stawiane profilom najwyższej jakości.
  • Kostrukcja - wielokomorowa konstrukcja – 5 komór znajduje się w profilu ramy, 5 komór w profilu skrzydła.
  • Wysokość profilu - złożenie ramy i skrzydła w systemie Softline 76 AD ma wysokość od 122 mm. Może być jednak inna w przypadku dużych wymiarów konstrukcji, specyficznych wymagań statycznych, szczególnego usytuowania w budynku i wynikającej z nich konieczności doboru odpowiednich profili.
  • Pakiety szybowe - do przeszkleń można używać dwu- i trzyszybowych pakietów. Profile Softline 76 AD pozwalają zamontować pakiety szybowe o grubości od 18 do 48 mm. Dzięki osadzeniu pakietu szybowego w profilu na głębokość 25 mm, jest ograniczone zjawisko roszenia się szyb. Wzrasta też izolacyjność termiczna i odporność okien na włamanie.
  • Uszczelki - profile mają układ uszczelek zewnętrznych, dzięki którym okno uzyskuje wysoką izolacyjność termiczną i akustyczną.
  • Okucia - można zastosować wszystkie dostępne na rynku dobrej jakości okucia, w tym także antywłamaniowe.
  • Bezpieczeństwo - dodatkowe minimum 1,5-milimetrowe wzmocnienie stalowe, np. zamknięty kształtownik 30 x 30 x 1,5 mm umieszczany w ramie. To gwarantuje odpowiednią sztywność okna (nawet przy dużej powierzchni), jego trwałość i bezpieczeństwo użytkowania, a także daje możliwość mocowania elementów okuć i dodatkowych profili w stali.
  • Kolorystyka – standardowo profile produkuje się w kolorze białym. Są też dostępne szare, barwione w masie. Profile mogą być okleinowane folią barwioną w jednolitym kolorze, albo odwzorowującą rysunek drewna. Istnieje także możliwość zamówienia aluminiowych osłon, lakierowanych proszkowo na dowolny kolor.

 

doc VEKA_Softline 76_PL

docVEKA_paleta kolorystyczna

doc VEKA_Kolory UltraMat